2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları


A. GENEL İLKELER

 

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

 

1. Yabancı uyruklu olanların,

 

2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununu 7. Maddesinde “ (1) Türkiye içinde veya dışında Türk Vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk Vatandaşıdır.” Hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),

 

3. Yabancı Uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

 

4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (Ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil ) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine,

 

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

 

5. KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak yine GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların

 

başvuruları kabul edilecektir.

 

b) Adaylardan

 

1) T.C uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

 

2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç ),

 

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların ( a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),

 

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

 

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

B- Başvuru için gerekli belgeler:

 

Online başvuru esnasında  sisteme yüklenen tüm belgeler, Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

·        Başvuru Formu,

·        Lise Diplomasının veya başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler

için okullarından alacakları öğrenim durum belgesinin Türkçe tercümesinin noter ya da Türk

Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

·        Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından

onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış

Temsilciliklerinden onaylı örneği,

·        Ulusal veya uluslararası sınav sonuç belgesi bulunan adayların, sınav sonuç belgesinin Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

·        Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve

Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış

örneği,

·        İki adet vesikalık fotoğraf.

SEÇME VE DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

Seçim işlemi, aşağıda belirtilen sınavlardan alınan puanlara göre yapılır.

 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNIVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KRİTERLERİ

 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

SAT Sınavı

en az 1000 toplam puan

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

GCE (A Level) Sınavı

en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 2 konuda A seviyesi

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

ACT (American College Test) Sınavı

en az 21

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavı

en az 12/20

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi Sınavları

Sayısal Puanla öğrenci alan bölümler için Scientific Stream’den en az 70/100

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

 

Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi Sınavları

EA puanla öğrenci alan bölümler için Industrial ve/veya Commercial Stream’den en az 70/100

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya

diploma notu en az 24

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

Fransız Bakalorya

diploma notu en az 10/20

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

Abitur Sınavı

en fazla 4

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Üniversite Giriş Sınavından (Gaokao)

başvurulan programın puan türünde en az 450/750

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı

ilgili dalda en az 160/240

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

Libya’da yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı

ilgili dalda en az 160/240

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

İran’da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ve Pişdaneşgahi bitirme notu

en az 12/20

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

Kazakistan Ulusal Üniversite Testi Sınavı

en az 70/120

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

Senegal’de yapılan Bakalorya

başvurulan programın puan türünde en az 12/20

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

Matura derecesi

diplomaya sahip olmak

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

Belirtilen sınav veya diplomaların dışında adayların varsa kendi ülkelerinde aldıkları ulusal sınav sonuçları

 

toplam puanın en az % 45'i

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

Belirtilen sınav veya diplomaların verilmediği ülkelerdeki veya üniversiteye girişte ülkelerinde ulusal sınav yapılmadığını belgelendirenlerin orta ortaöğretim not ortalaması

 

üniversite senatosu tarafından değerlendirilir

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

İRÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)

temel öğrenme becerileri testinden en az 40

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

Diğer Türk Üniversitelerinin yurtdışından öğrenci alımı için yaptığı sınavlardan alınmış sınav sonuç belgesi

 

T.C. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

KKTC GCE AL

GCE AL sonucuna sahip olmak

 

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

BAŞVURULAR ÜNİVERSİTEMİZ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ WEBSİTESİNDE BULUNAN ONLİNE BAŞVURU SAYFASINDA BİZZAT ÖĞRENCİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR.

 

NOT: ÜNİVERSİTEMİZ KONTENJANLARI VE EĞİTİM ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİYE intoffice.rumeli.edu.tr ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

 

İLETİŞİM:

 

Adres: Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Kasım Sokağı No:3,KAT:3 34173 Güngören/İstanbul/ 

[email protected]

Designneuro