RUMELİ YÖS (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI )


RUMELİ YÖS (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI ):

BAŞVURU KOŞULLARI:

Başvuru Formunun Doldurulması: İstanbul Rumeli Üniversitesi 2018 YÖS sınavı 25 Mayıs 2018 tarihinde yapılacaktır. Adaylar, sınava katılmak için websitemizde duyuru linkinde bulunan başvuru formunu doldurarak Uluslararası İlişkiler Ofisi e-posta adresine ([email protected]) gönderebileceklerdir.

 

  • Sınav Ücretinin Yatırılması: Adaylar başvuru süresi içerisinde aşağıda belirtilen hesap numaralarına başvuru ücretlerini yatırmalıdır. (Açıklama kısmına ad ve soyad yazılması unutulmamalıdır.)

Examination Fee: Applicants must pay their exam fees to the account numbers indicated below within the application period. (Please note that applicants should write their name in the description section.)

Sınav Ücreti / Examination Fee : 75 TL (Turkish Liras) / 20 USD

BANKA / BANK :                İŞBANKASI

ŞUBE /Branch  :                ÇATALCA

SWIFT CODE   :                ISBKTRIS

 

 TL - IBAN No:              TR28 0006 4000 0011 2500 4412 55            

 USD -  IBAN No:          TR29 0006 4000 0021 2503 2180 51       

 EUR - IBAN No:            TR19 0006 4000 0021 2503 2191 04

 

  • Başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adaylara üniversitemiz tarafından e-posta ile bilgi verilecektir.

 SINAV HAKKINDA:

 GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

GENERAL INFORMATION, FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND RULES

 İstanbul Rumeli Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (Rumeli YÖS), Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci adaylarının girecekleri ve sonuçlarını Üniversitemizin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yapılmaktadır.

 Rumeli YÖS is an examination taken by international students who wish to study at Istanbul Rumeli University. The results obtained from this exam are used to determine admission to Istanbul Rumeli University as an international student. The examination is conducted by the Office of International Relations at Istanbul Rumeli University.

 Rumeli YÖS 25 Mayıs 2018 Pazar günü saat 14.00’da yapılacak olup, sınava başvurular; 14 Nisan  – 20 Mayıs 2018 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

 Rumeli YÖS 2018 will be held on Sunday, May 25, 2018 at 14.00 p.m. Exam applications will be accepted between 14 April and 20 May 2018 and must be applied for online.

 Rumeli YÖS 2018 sonucunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

 Rumeli YÖS 2018 test results are valid for 2 years.

 Rumeli YÖS 2018 sonuçları yalnız ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarının kontenjanlarına başvurmak için kullanılır.

 Rumeli YÖS 2018 results can only be used to apply for Associate Degree and Undergraduate Degree Programs.

 Adayların Rumeli YÖS 2018 için yatırmış oldukları sınav başvuru ücretleri daha sonraki yıllara devredilemez.

 The application fee paid by the applicants cannot be transferred to subsequent years of study.

 Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınavda başarı sağlayamayan adayların ücretleri geri ödenmez.

Applicants who fail to apply for the exam after payment, applicants who do not take the exam, and applicants who fail the exam will not be entitled to a refund of the paid exam fee.

 Rumeli YÖS sonucunda adaylar, başarı sırası ve kontenjanların doluluk oranları dikkate alınarak %100’e kadar çeşitli oranlarda burs ile ödüllendirilecektir.

In accordance with their exam scores, candidates will be awarded scholarships of up to 100%.

 

  • SINAV TAKVİMİ

 

Başvuru Tarihi                                                             14 Nisan – 20 Mayıs 2018

Application Dates                                                         14 April – 20 May 2018

                                                                               

 

Sınav Tarihi ve Saati                                                    25 Mayıs 2018 günü saat: 14.00

Examination Dates and Time                                        May 25, 2018 at 14.00 p.m

                                                                                  

Sınav Sonucunun İlanı

Announcing the Examination Result               

 

http://yos.rumeli.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Examination results will be announced in http://yos.rumeli.edu.tr      

  

  • SINAV KURALLARI

 

1- Rumeli YÖS 25 Mayıs 2018 saat 14:00’da Sınav Giriş Belgesinde belirtilen merkezlerde yapılacaktır.

 

Rumeli YÖS will be held on May 25 ,2018, at 14:00 p.m

Sınava girerken adayların, Rumeli YÖS 2018 Sınava Giriş Belgesi, Pasaport veya kimliklerini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Its obligatory for the applicants to bring their passports/ID, Exam Entrance Cards during the exam.

 

Adayların cep telefonu ve hesap makinası ile sınava gelmeleri yasaktır.

Applicants must not bring any devices to the exam hall.

 

Soru kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevapların “Cevap Kâğıdına” işaretlenmiş olması gerekir.

All the questions in the booklet are multiple-choice type questions and each question has five options and one option is correct. The answers must be marked on the “answer sheet”

 

Sınavda 40 IQ (mantık),  35 matematik ve 5 geometri sorusu bulunmaktadır ve  Sınav süresi 120 dakikadır.  Sınav sonuçlarının  değerlendirilmesi Üniversitemiz tarafından yapılacaktır.

There are 40 IQ, 35 math and 5 geometry questions in the exam and the duration of the exam will be 120 minutes. The exam will be evaluated by our University.

 

Sınav süresince adayların, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

It is against the examination rules for the applicants to talk, cheat during the exam. If an applicant noticed such a behavior his/her exam will not be valid.

 

İLETİŞİM/CONTACT:      

[email protected]

0212-5053939

Başvuru Formu indirmek için tıklayınız.

Designneuro