Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Yurt dışından başvuran veya bir eğitim programına kabul edilen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Üniversitemiz bünyesinde Uluslararası Ofis oluşturulmuştur. Akademisyenlerimiz ve ilgili birimler uluslararası öğrenciler konusunda bilgilendirmekte, Rumeli Üniversitesi’ne kabul edilen öğrencilere rehberlik yapmaktadır. Yabancı öğrenciler üniversitemizde eğitime başlamak için birimimiz tarafından kayıt yaptırmaktadırlar.

MİSYON

Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörlüğü’nün misyonu; üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının eğitim araştırma faaliyetlerinde uluslararası deneyim kazanımlarını, yabancı ülkelerden gelen öğrenci ve bilim insanlarının üniversite ile bütünleşmelerine yardımcı olmalarını ve uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanmayı sağlayarak hem üniversitenin hem de yörenin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

VİZYON

Koordinatörlüğümüzün vizyonu; ulusal ve uluslararası arenada etkin bir iletişimi temin etmek için dünyadaki en iyi fırsatlara ilişkin bilgi akışını sağlamak ve bunlardan nasıl yararlanılacağı konusunda uzmanlık hizmeti vermektir.