Başvuru için İstenen Belgeler


*Online başvuru esnasında  sisteme yüklenen tüm belgeler, Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

  1. *Lise Diplomasının Kopyası (Başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler, okullarından alacakları öğrenim durum belgesi veya geçici mezuniyet belgesi ile de başvuru yapabilirler.)
  2. *Resmi Not Belgesi (Transkript) Kopyası: Adayların lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir resmi not belgesi.
  3. *Ulusal-Uluslararası Sınav Sonuç Belgesi: (Kabul ettiğimiz sınav ve diplomaların listesini "http://intoffice@rumeli.edu.tr/tr/Sayfalar" bölümünden kontrol edebilirsiniz.)
  4. Referans mektubu (varsa)
  5. *Vesikalık fotoğraf (1 adet)
  6. *Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfa
Designneuro