Başvuru Şartları


Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

Adaylardan

 • Yabancı uyruklu olanlar,
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,
 • Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular,
 • TC uyruklu olup 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında orta öğretime devam eden öğrencilerden ortaöğreniminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
 • 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında orta öğretime başlayan adaylardan ortaöğretimin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
 • KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,
 • KKTC uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar,

başvuru yapabilir.

Adaylardan

 • TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar (orta öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),
 • KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
 • 5’inci maddenin birinci bendinin b alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular (orta öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
 • Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 • Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya 5nci maddenin birinci bendinin b alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular

başvuru yapamazlar. 

SEÇME VE DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

Seçim işlemi, aşağıda belirtilen sınavlardan alınan puanlara göre yapılır.

ÜLKE

SINAV

PUAN

Türkiye

Rumeli Yös

En az 50

ABD

American College Testing (ACT)

En az 21

Almanya

Abitur

En az 4

Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hollanda, Macaristan, Nijerya, Somali, Rusya, Moldova, Azerbaycan, Moğolistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan

Lise Bitirme Diploması

Üniversite tarafından değerlendirilir

Çin

Gaokao

En az 480

Endonezya

Ujian Nasional

En az 60

Fransa

Baccalaureat Francais

En az 12

İran

Diplome Debirestan / Pişdaneşgahi

En az 12

Kenya

Certificate Of Secondary Education

En az 45

Lübnan

Baccalaureate Libanais

Fen alanında en az 14

Suriye

Al-Sahada-Al Tahanawiyya

Fen alanında 180 / Diğer alanlar için 170

Türkiye

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)

Üniversite tarafından değerlendirilir

Uluslararası

SAT

En az 1000

Uluslararası

GCE

En az 2 Ders A Seviyesi

Uluslararası

International Baccalaureate (IB)

En az 28

Uluslararası

Uluslararası Bilim Olimpiyatları Madalyası

TÜBİTAK'ın Bilim Olimpiyatları Madalyasına sahip olan adayların başvuruları kabul edilir

Ürdün/Filistin

Tawjihi

Fen Alanında en az 80

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular, başvuru formu doldurularak gerekli diğer belgeleri ile birlikte posta yoluyla, e-posta yoluyla veya şahsen Üniversitemiz Uluslararası Programlar Direktörlüğü’ne yapılır.

Adres: Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Kasım Sokağı No:4, 34173 Güngören/İstanbul/

Başvuru Mail Adresi: intoffice@rumeli.edu.tr

Designneuro