TÜRKÇE


Rumeli üniversitesi türkçe kurslarında dersler, Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretilmesinde uzmanlaşmış öğretim görevlileri tarafından sürdürülmekte ve derslerde alanında uzman yazarların hazırladığı yayınlardan yararlanılmaktadır.

Türkçe Öğretim Merkezi’nde dil öğretimi

  • Anlama (Dinleme-Okuma)
  • Konuşma (Karşılıklı Konuşma-Sözlü Anlatım)
  • Yazma (Yazılı Anlatım)
  • Dil Bilgisi olmak üzere dört temel dil becerisinin eşit ağırlıklı olarak geliştirilmesine dayalıdır.

Türkçe kurslarımızda en deneyimli hocalar yabancı uyruklu öğrencilerimize Türkçe öğretmektedirler. 

 

 

Designneuro